Week1

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
11-15
ม.ค.
59
จันทร์
-  มีสติจดจ่อ
-  การสื่อสาร การฟัง การพูด
-  การสร้างสรรค์ และวาดภาพ
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
เรื่องเล่าปิดเทอม
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง (ค้อนกับตะปู,กอหญ้ากับกรรไกร)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวความประทับใจในช่วงปิดเทอมเกี่ยวกับช่วงปิดเทอมให้นักเรียนฟัง
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ เมล็ดมะขาม พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ชอบมะขามหวานหรือเปรี้ยว นักเรียนคิดว่าเมล็ดมะขามมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?”
-   ครูแจกอุปกรณ์ โดยนักเรียนจะดินน้ำมัน คนละ 1 ก้อน วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม             
-   ครูให้นักเรียนแปลงร่างดินน้ำมัน เป็นรูปสิ่งที่ประทับใจในช่วงปิดเทอม โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที                           
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมเล่าความประทับใจสั้นๆ จากชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-     เพลงบรรเลง
-     ดินน้ำมัน
อังคาร
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและ กระตุ้นให้เกิดทักษะด้านคณิตศาสตร์ จากรูปร่างเปลี่ยนเป็นรูปทรง
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็น
ต่อเติมคำ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง (แตะสลับหูจมูกด้านหน้า,แตะสลับหูจมูกด้านหลัง)
ขั้นกิจกรรม:
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้ยินคำว่า น้ำ นึกถึงอะไรบ้าง?”
-  นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-  ครูแจกกระดาษแผ่นเล็ก คนละ 4 แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูอธิบายกิจกรรม นักเรียนแสดงความคิดเห็น และเพียง 4 คน เขียนสิ่งที่เชื่อมโยงกับคำที่ครูกำหนดให้ จากนั้นนักเรียนคิดคำเชื่อมโยงต่อๆ กัน จนครบทุกคน ติดลงกระดาษแผ่น
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ดินสอ กระดาษแผ่นเล็ก แผ่นใหญ่ กาว
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่อนร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกการตัดกระดาษตามรูปภาพต่างๆ
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

เป่าสี
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนร้องเพลงและทำท่าทาง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม (แบบมีเสียงและไม่มีเสียง)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแสดงภาพให้นักเรียนสังเกตกระดาษที่ครูน้ำมา พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เห็นอะไรบ้างจากทั้งด้านหน้าและหลังกระดาษ (ครูน้ำกระดาษเหลือใช้วาดรูปดอกไม้ไว้หนึ่งด้าน)
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ กระดาษ กรรไกร วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูอธิบายกิจกรรม นักเรียนลงมือตัดดอกไม้ตามรูป
-   ครูให้นักเรียนแสดงผลงานตนเอง และตัดส่วนที่เหลือไว้สำหรับทำเวลาว่าง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กรรไกร
-   กระดาษ
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
นิทาน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำนักเรียนแตะสัมผัส โดยครูเป็นผู้นำ และนักเรียนทำตาม (แตะ หัว ตา หู ไหล แขน ทำมือรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร นักเรียนอยากเปลี่ยนตอนไหนบ้าง?”
-   นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองจนครบทุกคน
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณคำอธิษฐานและ ความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง

ตัวอย่างกิจกรรมวัน

วันจันทร์

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น