Week3


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
25-29
ม.ค.
59
จันทร์
-  มีสติจดจ่อ
-  การสื่อสาร การฟัง การพูด
-  การสร้างสรรค์กระดาษกับใบไม้ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบๆตัว
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขนสัตว์กับใบไม้
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง (แตะสลับสุนัขจิ้งจอกกับงูใหญ่, ปัญญากับกอหญ้า)
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูให้นักเรียนสังเกต ใบมะขาม ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นใบมะขามแล้วนึกถึงอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร”
-   นักเรียนบอกเล่า และครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ใบไม้กับรูปภาพสัตว์ (นก ปลา) ถ้ามาอยู่ด้วยกันเหมือนส่วนใดของสัตว์เหล่านี้”
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ ครูแจกอุปกรณ์ (กระดาษรูปสัตว์ ใบมะขาม กาว) และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   นักเรียนลงมือทำชิ้นงาน
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-     ใบมะขาม
-     กระดาษรูปสัตว์
-     กาว
อังคาร
-  มีสติจดจ่อ
-  การสื่อสาร การฟัง การพูด
-  ทักษะทางคณิตศาสตร์ การคิด บวก ลบ คูณ และหาร
-  กระบวนการทำงานกลุ่ม
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
โดมิโน
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน สัมผัส (จับติ่งหู ถูมือทั้งสองข้างแล้วนำมาสัมผัสที่แก้ม สังเกตความรู้สึกที่ใบหน้า)
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูให้นักเรียนสังเกตอุปกรณ์ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร เหมือนกับอะไรบ้าง และนำไปทำอะไรได้ หรือไม่ได้”
-    ครูให้นักเรียนนับ 1-6 แบ่งกลุ่มจากวงกลม ให้คนที่นับ 1 และ 6 นั่งห่างกันเพื่อให้แยกกลุ่มชัดเจน
-    นักเรียนช่วยกันหารจำนวนโดมิโน เพื่อแบ่งให้แต่ละกลุ่มเท่าๆ กัน ตัวแทนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนมารับโดมิโน และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-    ครูเริ่มต่อโดมิโนตัวแรก และบอกแต้มให้กลุ่มที่มีแต้มเหมือนมาวางต่อ
-    เมื่อจบครูถามจำนวนโดมิโนที่เหลือ และชื่นชมทุกก
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
โดมิโน
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าจระเข้ )
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่อนร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษได้
ดอกไม้กระดาษ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนทำกระจกเงา (แตะส่วนต่างๆ ของร่างกายและแสดงท่าทางต่างๆ)
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูให้นักเรียนสังเกตอุปกรณ์ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร เหมือนกับอะไรบ้าง และนำไปทำอะไรได้ หรือไม่ได้”
-    ครูจกอุปกรณ์ให้นักเรียน (กระดาษ กาว) และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-    ครูอธิบายวิธีการทำ และนักเรียนลงมือปฏิบัติ
-    ครูและนักเรียนแสดงผลงานของตนเอง
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กระดาษ
-   กาว
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- แต่งเรื่อง เล่าเรื่องเชื่อมโยงกัน
- มีจิตใหญ่
นิทานต่อคำ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำนักเรียนแตะสัมผัส โดยครูเป็นผู้นำ และนักเรียนทำตาม (แตะ หัว ตา หู ไหล แขน ทำมือรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่านิทานสัตว์ให้นักเรียนฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
-   ครูแจกบัตรคำให้นักเรียน และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   นักเรียนเล่านิทานต่อกันจนครบวงกลม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง

ตัวอย่างกิจกรรมวันอังคาร

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น